Vyjádření průtoku vzduchu různým způsobem a vzájemná konverze - doplňkové informace

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 20.6 °C
  • Relativní vlhkost: 58.0 %
  • Rosný bod: 12.0 °C
  • Atmosferický tlak: 98470 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 12:08:21 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 16.2 °C
  • Relativní vlhkost: 68 %
  • Rosný bod: 10.4 °C
  • Atmosferický tlak: 99240 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 28.5 °C byla změřena pro tento den v roce 2022.


Nejnižší teplota 6.7 °C byla změřena pro tento den v roce 2021.


Průměrná celodenní teplota pro 20.květen změřená v minulých letech je 16.5 °C.

KONVERTOR JEDNOTEK OBJEMOVÉHO PRŮTOKU VZDUCHU

Při výpočtech v oboru větrání a klimatizace se obvykle počítá se skutečnými objemovými průtoky vzduchu při uvažovaných výpočtových podmínkách, nebo pro zjednodušení se standardními hodnotami (například s měrnou hmotností vzduchu 1,2 kg/m3). Vzhledem k proměnným podmínkám (vliv počasí, provozní podmínky atd.) a přípustným odchylkám na standardních systémech je obvykle toto zjednodušení možné. Přesto i při těchto aplikacích by si měl každý, kdo se systémem pracuje, ať už projektant, nebo pracovník, který provádí zaregulování, vliv podmínek na průtok vlhkého vzduchu uvědomit a své závěry dle těchto podmínek upravit.

Bohužel i v odborné literatuře, normách, vyhláškách a dalších dokumentech se na významný vliv podmínek trochu zapomíná a často se zde objevují údaje o objemovém průtoku vzduchu, ale bez jakékoli poznámky o podmínkách při kterých je objemový průtok uvažovaný.

Samozřejmě při aplikacích, kde záleží na vysoké přesnosti návrhu i provozu zařízení je nutné pracovat s přesnými údaji již od počátku, tj. již od prvních návrhů a studií řešení vzduchotechniky. Proto je také důležité při dalších výpočtech, například energetických, používat správnou hodnotu průtoku vlhkého vzduchu.

Při základní variantě výpočtu je nutné vyplnit bílé pole. Pokud některá hodnota doplněna nebude, nebo bude doplněna chybně, tak se při výpočtu automaticky dosadí předdefinovaná hodnota. Výpočet je také možné provést zadáním variantních hodnot, které jsou označeny šedě. V případě zadání většího počtu parametrů, než je potřeba, se ve výpočtu uvažují hodnoty uvedené ve formuláři výše. Například je také možné zadat místo základního objemového průtoku vzdušiny hmotnostní průtok, nebo objemový průtok při normálním stavu. Zkratka s.v. znamená suchý vzduch a zkratka NS znamená normální stav, kterým jsou předpokládány podmínky - tlak 101325 Pa a teplota 273,15 K.

Ve výpočtovém formuláři jsou použity podobné výpočtové vztahy jako na stránce s vlastnostmi vzduchu, ale zde se nejedná o výpočet těchto vlastností, ale o jejich využití při převodu objemového průtoku vlhkého vzduchu na další možná vyjádření průtoku.

Základním alternativním vyjádřením je hmotnostní průtok. Alternativně je také možné zadat nejdříve hmotnostní průtok a zjistit naopak objemový průtok. Dalším zobrazeným výsledkem je objemový průtok při normálních podmínkách, to je při teplotě 0°C a tlaku 101325 Pa. Tento přepočet je proveden použitím stavové rovnice při stejném obsahu vlhkosti.

Dále jsou uvedeny průtoky základních frakcí tj. suchého vzduchu a vody a to jak objemově, tak hmo tnostně.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2024)
TOPlist