Doplňkové informace k výpočtu fyzikálních parametrů vzduchu

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 18.6 °C
  • Relativní vlhkost: 65.1 %
  • Rosný bod: 11.9 °C
  • Atmosferický tlak: 98440 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 10:13:14 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 13 °C
  • Relativní vlhkost: 87 %
  • Rosný bod: 10.9 °C
  • Atmosferický tlak: 99300 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 28.5 °C byla změřena pro tento den v roce 2022.


Nejnižší teplota 6.7 °C byla změřena pro tento den v roce 2021.


Průměrná celodenní teplota pro 20.květen změřená v minulých letech je 16.5 °C.

VZORCE A POSTUP VÝPOČTU VLASTNOSTÍ VZDUCHU

Základní sada vzorců pro výpočet stavu vlhkého vzduchu

Stav vlhkého atmosférického vzduchu v normálním stavu je možné určit třemi základními parametry. Obvykle se stav definuje atmosférickým tlakem, teplotou a relativní vlhkostí. K určení stavu je ovšem možné použít i jiné veličiny jako například měrnou vlhkost, či entalpii.

Výše jsou uvedeny některé výpočtové vztahy z psychrometrie. Uvedené vztahy jsou v upravené formě použity také ve výpočtovém formuláři k určení dalších vlastností vzduchu. Nejedná se ovšem o kompletní sadu použitých vzorců, ale pouze o výběr hlavních vztahů.

Ve formuláři pro výpočet stavových vlastností vlhkého vzduchu je nutné zadat tlak vzduchu, nebo nadmořskou výšku, dle které se přepočítá obvyklý (výpočtový) tlak. Dále je nutné zadat v případě základního způsobu výpočtu teplotu a relativní vlhkost. Vlhkost je také možné zadat formou měrné vlhkosti. Pokud některý z parametrů zadán nebude, nebo bude zadán mimo přípustný rozsah výpočtu, tak se doplní předdefinovaná hodnota, která je pro nadmořskou výšku 200 m, teplotu 20°C a relativní vlhkost 50%.

Výpočet je také možné provést zadáním variantních hodnot, které jsou označeny šedě. V případě zadání většího počtu parametrů, než je potřeba, se ve výpočtu uvažují hodnoty umístěné ve formuláři výše. Například je možné zadat entalpii a relativní vlhkost pro výpočet teploty, nebo použít další kombinace zadání.

Atmosférický vzduch je směsí plynů a dalších látek, která může být v různých místech odlišná. Uvedené vztahy jsou ovšem založeny na určitých zjednodušeních, a proto nejsou zcela přesné. Jejich přesnost je vyhovující pro běžné použití ve vzduchotechnice a klimatizaci. Protože většina rovnic běžně používaných ve vzduchotechnice je odvozena za určitých zjednodušujících předpokladů, tak při speciálních výpočtech je třeba vždy zohlednit, zda tato zjednodušení jsou pro konkrétní případ přijatelná, nebo je třeba výpočty provést jiným způsobem.

Ve výpočtu je uvedena hodnota teploty mokrého teploměru. Toto označení není zcela přesné, protože se jedná o teplotu vypočítanou ze stejné hodnoty entalpie pro stav nasycení, nicméně v praxi se toto zjednodušení obvykle připouští a používá.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2024)
TOPlist