Formulář pro zjištění tlakové ztráty místním odporem

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 26.4 °C
  • Relativní vlhkost: 38.1 %
  • Rosný bod: 11.0 °C
  • Atmosferický tlak: 98250 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 17:06:31 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 20.3 °C
  • Relativní vlhkost: 51 %
  • Rosný bod: 9.6 °C
  • Atmosferický tlak: 98600 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 31 °C byla změřena pro tento den v roce 2012.


Nejnižší teplota 9.5 °C byla změřena pro tento den v roce 2015.


Průměrná celodenní teplota pro 16.červen změřená v minulých letech je 19.6 °C.

VÝPOČET MÍSTNÍCH ODPORŮ PŘI DĚLENÍ PROUDU

-Profil 0- (A0 (D0), B0, r, alfa)
A - ROZMĚR
základní jednotka: m
přípustný rozsah zadání: 50 až 2 000 mm
přednastavená hodnota: 500 mm
charakteristika zadání: rozměr profilu potrubí; v případě obdelníkového tvaru je profil definován rozměrem A x B, a v případě kruhového tvaru průměrem D
Rozměr B (nebo 0 pro kruh): B - ROZMĚR
základní jednotka: m
přípustný rozsah zadání: 50 až 2 000 mm
přednastavená hodnota: 0 mm
charakteristika zadání: rozměr profilu potrubí; v případě obdelníkového tvaru je profil definován rozměrem A x B, a v případě kruhového tvaru průměrem D (toto pole zůstane prázdné, nebo bude vyplněna 0)
Poloměr zaoblení r: r - ROZMĚR
základní jednotka: m
přípustný rozsah zadání: 0 až 500 mm
přednastavená hodnota: 0 mm
charakteristika zadání: poloměr zaoblení oblouku vnitřní hrany
Úhel odbočky alfa: α - ÚHEL TVAROVKY
základní jednotka: °
přípustný rozsah zadání: 15 až 90°
přednastavená hodnota: 90°
charakteristika zadání: geometrický parametr určující tvar dílu; obvykle s větším úhlem narůstá tlaková ztráta tvarovky
[°]
Celkový průtok tvarovkou (V0): V - OBJEMOVÝ PRŮTOK
základní jednotka: m3/s
charakteristika: objemový průtok vzduchu (případně vzdušiny) uvažovaným profilem potrubí
Rychlost proudění (w0): w - RYCHLOST PROUDĚNÍ
základní jednotka: m/s
přípustný rozsah zadání: 0 až 30 m/s
charakteristika zadání: průměrná rychlost proudění vzduchu (vzdušiny) dle plochy v daném profilu

-Profil 1- -Profil 2-
Rozměr A (nebo průměr D): A - ROZMĚR
základní jednotka: m
přípustný rozsah zadání: 50 až 2 000 mm
přednastavená hodnota: 500 mm
charakteristika zadání: rozměr profilu potrubí; v případě obdelníkového tvaru je profil definován rozměrem A x B, a v případě kruhového tvaru průměrem D
Rozměr B (nebo 0 pro kruh): B - ROZMĚR
základní jednotka: m
přípustný rozsah zadání: 50 až 2 000 mm
přednastavená hodnota: 0 mm
charakteristika zadání: rozměr profilu potrubí; v případě obdelníkového tvaru je profil definován rozměrem A x B, a v případě kruhového tvaru průměrem D (toto pole zůstane prázdné, nebo bude vyplněna 0)
Dílčí průtok vzduchu (V1 a V2): V - OBJEMOVÝ PRŮTOK
základní jednotka: m3/s
přípustný rozsah zadání: 0 až 50 m3/s
přednastavená hodnota: 1 m3/s
charakteristika: objemový průtok vzduchu (případně vzdušiny) uvažovaným profilem potrubí (v profilu 1 a 2)
Průměrná rychlost (w1 a w2): w - RYCHLOST PROUDĚNÍ
základní jednotka: m/s
přípustný rozsah zadání: 0 až 30 m/s
charakteristika zadání: průměrná rychlost proudění vzduchu (vzdušiny) dle plochy v daném profilu
Součinitel místního odporu: ξ - SOUČINITEL MÍSTNÍHO ODPORU
základní jednotka: - (bezrozměrná hodnota)
charakteristika: ztrátový součinitel vyjadřuje poměrnou hodnotu lokální tlakové ztráty k dynamickému tlaku; hodnota se vztahuje vždy k příslušnému profilu
(-)
Tlaková ztráta - výsledek: pz - TLAKOVÁ ZTRÁTA
základní jednotka: Pa
charakteristika: tlaková ztráta místním odporem v zadaném potrubním prvku vztažené k danému profilu

Pro nový výpočet doplňte hodnoty zadání a stiskněte tlačítko Vypočítat

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2024)
TOPlist