Teplota, vlhkost a další parametry venkovního vzduchu u projekční kanceláře Qpro v Chlumci n.C. pro dnešní den

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 14.9 °C
  • Relativní vlhkost: 59.9 %
  • Rosný bod: 7.2 °C
  • Atmosferický tlak: 99660 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 19:10:26 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 16.2 °C
  • Relativní vlhkost: 47 %
  • Rosný bod: 4.8 °C
  • Atmosferický tlak: 98270 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 25.5 °C byla změřena pro tento den v roce 2016.


Nejnižší teplota 2.1 °C byla změřena pro tento den v roce 2018.


Průměrná celodenní teplota pro 30.září změřená v minulých letech je 12.5 °C.

PODROBNÉ ÚDAJE O STAVU DNEŠNÍHO POČASÍ

V níže uvedeném grafu je zobrazen vývoj vybrané veličiny v porovnání s minulostí. Sloupcové grafy v pozadí vyjadřují hodinové průměry v posledních třech letech. Vrchní červený graf vyjadřuje průběh současného stavu. Na grafu jsou dále vyznačeny tři průběhy lomenou čarou, kdy spodní zobrazuje minimální naměřené hodnoty, horní zobrazuje maximální naměřené hodnoty a lomená čára uprostřed zobrazuje průměrnou hodnotu vypočítanou ze všech měření pro dnešní den a danou hodinu od roku 2008.

Nastavit zobrazenou veličinu v grafu je možné z následujícího výběru: Teplota / Tlak / Relativní vlhkost / Teplota rosného bodu / Teplota mokrého teploměru / Měrná vlhkost / Absolutní vlhkost / Měrná hmotnost / Parciální tlak vodní páry / Entalpie

Graf vybraných hodnot z databáze
VeličinaAktuální 5 min. měřeníAktuální hodinový průměrMaximální změřená hodnotaPrůměrná hodnotaMinimální změřená hodnota
Teplota vzduchu [°C]14.916.825.512.52.1
Relativní vlhkost vzduchu [%]60541007436
Atmosferický tlak [Pa]99660996331003159886897035
Teplota rosného bodu [°C]7.27.315.77.4-1.4
Teplota mokrého teploměru [°C]10.711.516.89.82.1
Měrná vlhkost vzduchu [g/kgs.v.]6.46.511.46.83.4
Absolutní vlhkost vzduchu [g/m3]7.67.713.484.3
Měrná hmotnost vzduchu [kg/m3]1.21.191.261.21.14
Parciální tlak vodní páry [Pa]1016102617901062546
Entalpie vlhkého vzduchu [kJ/kgs.v.]31.233.447.929.713.3
Průměrná ranní teplota vzduchu v 6 hodin pro dnešní den je 9.2°C. Průměrná odpolední teplota vzduchu v 15 hodin je 16.8°C.
Maximální ranní teplota v 6 hodin je 16.8°C a byla změřena v roce 2019. Minimální odpolední teplota v 15 hodin je 12°C a byla změřena v roce 2010.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2023)
TOPlist