Teplota, vlhkost a další parametry venkovního vzduchu u projekční kanceláře Qpro v Chlumci n.C. pro dnešní den

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 27.5 °C
  • Relativní vlhkost: 54 %
  • Rosný bod: 17.4 °C
  • Atmosferický tlak: 98420 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 19:54:40 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 20.8 °C
  • Relativní vlhkost: 73 %
  • Rosný bod: 15.8 °C
  • Atmosferický tlak: 98760 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 33.5 °C byla změřena pro tento den v roce 2016.


Nejnižší teplota 8.7 °C byla změřena pro tento den v roce 2015.


Průměrná celodenní teplota pro 25.červen změřená v minulých letech je 18.7 °C.

PODROBNÉ ÚDAJE O STAVU DNEŠNÍHO POČASÍ

V níže uvedeném grafu je zobrazen vývoj vybrané veličiny v porovnání s minulostí. Sloupcové grafy v pozadí vyjadřují hodinové průměry v posledních třech letech. Vrchní červený graf vyjadřuje průběh současného stavu. Na grafu jsou dále vyznačeny tři průběhy lomenou čarou, kdy spodní zobrazuje minimální naměřené hodnoty, horní zobrazuje maximální naměřené hodnoty a lomená čára uprostřed zobrazuje průměrnou hodnotu vypočítanou ze všech měření pro dnešní den a danou hodinu od roku 2008.

Nastavit zobrazenou veličinu v grafu je možné z následujícího výběru: Teplota / Tlak / Relativní vlhkost / Teplota rosného bodu / Teplota mokrého teploměru / Měrná vlhkost / Absolutní vlhkost / Měrná hmotnost / Parciální tlak vodní páry / Entalpie

Graf vybraných hodnot z databáze
VeličinaAktuální 5 min. měřeníAktuální hodinový průměrMaximální změřená hodnotaPrůměrná hodnotaMinimální změřená hodnota
Teplota vzduchu [°C]27.525.733.518.78.7
Relativní vlhkost vzduchu [%]54611007538
Atmosferický tlak [Pa]9842098389994469863497738
Teplota rosného bodu [°C]17.417.619.813.45.3
Teplota mokrého teploměru [°C]20.520.122.515.38.7
Měrná vlhkost vzduchu [g/kgs.v.]12.81314.910.15.6
Absolutní vlhkost vzduchu [g/m3]14.314.617.111.66.6
Měrná hmotnost vzduchu [kg/m3]1.131.141.221.171.11
Parciální tlak vodní páry [Pa]1983202023171569888
Entalpie vlhkého vzduchu [kJ/kgs.v.]60.459.167.344.426.7
Průměrná ranní teplota vzduchu v 6 hodin pro dnešní den je 14.6°C. Průměrná odpolední teplota vzduchu v 15 hodin je 22.6°C.
Maximální ranní teplota v 6 hodin je 22.2°C a byla změřena v roce 2016. Minimální odpolední teplota v 15 hodin je 12°C a byla změřena v roce 2013.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2022)
TOPlist