Teplota, vlhkost a další parametry venkovního vzduchu u projekční kanceláře Qpro v Chlumci n.C. pro dnešní den

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 15.8 °C
  • Relativní vlhkost: 56.1 %
  • Rosný bod: 7.1 °C
  • Atmosferický tlak: 99160 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 01:03:39 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 8.7 °C
  • Relativní vlhkost: 100 %
  • Rosný bod: 8.7 °C
  • Atmosferický tlak: 98650 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 27.3 °C byla změřena pro tento den v roce 2014.


Nejnižší teplota 6.7 °C byla změřena pro tento den v roce 2021.


Průměrná celodenní teplota pro 20.květen změřená v minulých letech je 16.1 °C.

PODROBNÉ ÚDAJE O STAVU DNEŠNÍHO POČASÍ

V níže uvedeném grafu je zobrazen vývoj vybrané veličiny v porovnání s minulostí. Sloupcové grafy v pozadí vyjadřují hodinové průměry v posledních třech letech. Vrchní červený graf vyjadřuje průběh současného stavu. Na grafu jsou dále vyznačeny tři průběhy lomenou čarou, kdy spodní zobrazuje minimální naměřené hodnoty, horní zobrazuje maximální naměřené hodnoty a lomená čára uprostřed zobrazuje průměrnou hodnotu vypočítanou ze všech měření pro dnešní den a danou hodinu od roku 2008.

Nastavit zobrazenou veličinu v grafu je možné z následujícího výběru: Teplota / Tlak / Relativní vlhkost / Teplota rosného bodu / Teplota mokrého teploměru / Měrná vlhkost / Absolutní vlhkost / Měrná hmotnost / Parciální tlak vodní páry / Entalpie

Graf vybraných hodnot z databáze
VeličinaAktuální 5 min. měřeníAktuální hodinový průměrMaximální změřená hodnotaPrůměrná hodnotaMinimální změřená hodnota
Teplota vzduchu [°C]15.816.227.316.16.7
Relativní vlhkost vzduchu [%]56571007028
Atmosferický tlak [Pa]9916099185994509858297248
Teplota rosného bodu [°C]7.17.716.99.83.9
Teplota mokrého teploměru [°C]1111.418.312.46.7
Měrná vlhkost vzduchu [g/kgs.v.]6.46.712.57.95.1
Absolutní vlhkost vzduchu [g/m3]7.67.914.49.26.1
Měrná hmotnost vzduchu [kg/m3]1.191.191.231.181.14
Parciální tlak vodní páry [Pa]1008105119231232806
Entalpie vlhkého vzduchu [kJ/kgs.v.]32.133.252.736.222.5
Průměrná ranní teplota vzduchu v 6 hodin pro dnešní den je 11.2°C. Průměrná odpolední teplota vzduchu v 15 hodin je 19.5°C.
Maximální ranní teplota v 6 hodin je 14.9°C a byla změřena v roce 2017. Minimální odpolední teplota v 15 hodin je 10.6°C a byla změřena v roce 2015.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2022)
TOPlist