Teplota, vlhkost a další parametry venkovního vzduchu u projekční kanceláře Qpro v Chlumci n.C. pro dnešní den

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 26.5 °C
  • Relativní vlhkost: 38.2 %
  • Rosný bod: 11.2 °C
  • Atmosferický tlak: 98260 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 16:41:29 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 20.3 °C
  • Relativní vlhkost: 51 %
  • Rosný bod: 9.6 °C
  • Atmosferický tlak: 98600 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 31 °C byla změřena pro tento den v roce 2012.


Nejnižší teplota 9.5 °C byla změřena pro tento den v roce 2015.


Průměrná celodenní teplota pro 16.červen změřená v minulých letech je 19.6 °C.

PODROBNÉ ÚDAJE O STAVU DNEŠNÍHO POČASÍ

V níže uvedeném grafu je zobrazen vývoj vybrané veličiny v porovnání s minulostí. Sloupcové grafy v pozadí vyjadřují hodinové průměry v posledních třech letech. Vrchní červený graf vyjadřuje průběh současného stavu. Na grafu jsou dále vyznačeny tři průběhy lomenou čarou, kdy spodní zobrazuje minimální naměřené hodnoty, horní zobrazuje maximální naměřené hodnoty a lomená čára uprostřed zobrazuje průměrnou hodnotu vypočítanou ze všech měření pro dnešní den a danou hodinu od roku 2008.

Nastavit zobrazenou veličinu v grafu je možné z následujícího výběru: Teplota / Tlak / Relativní vlhkost / Teplota rosného bodu / Teplota mokrého teploměru / Měrná vlhkost / Absolutní vlhkost / Měrná hmotnost / Parciální tlak vodní páry / Entalpie

Graf vybraných hodnot z databáze
VeličinaAktuální 5 min. měřeníAktuální hodinový průměrMaximální změřená hodnotaPrůměrná hodnotaMinimální změřená hodnota
Teplota vzduchu [°C]26.526.83119.69.5
Relativní vlhkost vzduchu [%]38351006733
Atmosferický tlak [Pa]9826098270992559858496982
Teplota rosného bodu [°C]11.11020.312.43.9
Teplota mokrého teploměru [°C]16.816.421.615.27.6
Měrná vlhkost vzduchu [g/kgs.v.]8.57.915.49.55.1
Absolutní vlhkost vzduchu [g/m3]9.68.917.610.96.1
Měrná hmotnost vzduchu [kg/m3]1.141.141.211.171.12
Parciální tlak vodní páry [Pa]1323122623871479806
Entalpie vlhkého vzduchu [kJ/kgs.v.]48.447.164.243.924.4
Průměrná ranní teplota vzduchu v 6 hodin pro dnešní den je 14.6°C. Průměrná odpolední teplota vzduchu v 15 hodin je 23.4°C.
Maximální ranní teplota v 6 hodin je 17.8°C a byla změřena v roce 2019. Minimální odpolední teplota v 15 hodin je 18.3°C a byla změřena v roce 2010.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2024)
TOPlist